Bütünleşik Yönetim Sistemi Politikamız

Petrol koku ve kükürt gibi petrokimya yan ürünlerinin depolama, elleçleme, nakliye, lojistik, iş gücü ve iş makinesi temini üzerine faaliyet gösteren Vore Lojistik İnşaat Petrokimya, uzman personeli, çağın şartlarına uygun makine ve araçları ile kaliteli ve prensiplerinden ödün vermeden müşterilerine en iyi hizmeti vermek için; tüm faaliyetlerinde insanı ve çevreyi en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi, çevre kirliliğini önlemeyi, Entegre Yönetim Sistemi süreçlerini sürekli iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.
Kurum ve kuruluşların yanında toplumun her kesimi ile iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak ve uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmeyi
Tüm çalışanların katılımı ve sistematik bir yaklaşımla Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak kaza ve hastalıkları ve çevresel etkileri minimuma indirmek suretiyle doğal çevreyi korumayı
Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları, işten kaynaklanabilecek hastalıkları en aza indirecek yöntemleri geliştirip gerekli donanımları temin ederek sürekli gelişmeyi
Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirlemeyi
Müşteri ihtiyaçlarını ve şikâyetlerini analiz ederek müşteri istek ve beklentilerini tam olarak anlayarak en üst düzeyde karşılamayı
Şirketimizin faaliyet gösterdiği limanlarda çalışan tüm personelin kalite, bilgi güvenliği, iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir entegre yönetim sistemi oluşturmayı
Vore Lojistik İnşaat Petrokimya ailesi olarak taahhüt etmekteyiz.
Yönetim Kurulu Başkanı
Gülüm Aksu